Ads Area

MHADA Junior Clerk Exam Mock Test 22


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) ऑनलाइन टेस्ट-No.22 या टेस्ट मध्ये 75 प्रश्न दिले आहे ती सोडवा व नंतर आपले गुण तपासा. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण : मित्रांनो मागील वर्षीचा महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका Maharashtra Housing and Area Development Authority Question Paper – Free Online Practice Exam Test सोडवा दररोज एक ! या वर्षीच्या Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) ला अगदी असेच प्रश्न येतील !1➤ 8/20+ 0.75-5/40= .......

2➤ 20/25+2.5-10/40

3➤ 7.15+8.5+0.55-(2.5-4.5+1.5)=.......

4➤ 0*0.1*0.01=.......

5➤ 40 च्या 75%-8/20+1.75

6➤ मालिका पूर्ण करा. 1,3,3,8,6,15,10,24,......

7➤ रोजर फेडरर एक प्रसिध्द खेळाडू आहे ?

8➤ खालील पैकी कोणत्या बाबीच्या राज्य सुचात समावेश आहे ?

9➤ जर @ आहे "भागाकार" आणि $ आहे "गुणाकार" तर खालील पर्यायापैकी सर्वात लहान पर्याय कोणता आहे ?

10➤ अलीकडे भारताला भेट देणारे कॅनाडाचे पंतप्रधान कोण् ?

11➤ 4.30+5.25+6.75(4.30+5.25-9.75) =............

12➤ 52.4545.......... हे अपूर्णाकात रूपांतर करा?

13➤ वेगवेगळया राज्यंना वाटप केलेल्या लोकसभा मतदानसंघात राज्यांच्या अधारे ठरवले जाते .

14➤ खालील पैकी कोणत्या रेडिएयानमुळे त्वचेचा क्षोम जळने होते ?

15➤ भारतातील पहिली जनगनना कधी झाली होती ?

16➤ भारतातील कोणत्या शहरात जगातील सर्वात पहिले विमानतळ आहे ज्याच्या पूर्ण सौर उर्जेवर पूर्ण केला जातो ?

17➤ लष्करी विमाने अंतराळ आणि् विभक्त शस्त्रसाम्रगी च्या डिझाइनमध्ये रेडिएशन किरणेत्सर्ग हार्डनिंगसे मुळ कार्य आहे..........

18➤ जी आर गोपीनाथ प्रसिध्द ....... आहेत ?

19➤ दोन वस्तूवर प्रत्येगी रू 200 किमतीला विकले त्यातील एक वस्तू विकताना 20 % तोटा व दूसरी वस्तू विकल्यावर 20% नफा झाला .दोन्ही वस्तूवर एकुणच नफा अथवा तोटा किती झाला ?

20➤ अ हा ब हुन 33.33 नी मोठा आहे मग ब हा अ हून ........% लहान आहे .

21➤ निफटी हा संक्षिप्त निस्तृत करा .

22➤ झुंपा लाहेारी एक प्रसिध्द ...... आहे

23➤ खालील पैकी कोणत्या बाबीच्या समवर्ती सुचीत समावेश आहे?

24➤ आद्र्ता मोजण्यासाठी वापरल्याजाणरया साधनाचे नाव काय ?

25➤ पुढील पैकी कोणता देश कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 मध्ये सहभागी झाला नाही ?

26➤ एखादया व्यक्तीचे भारताचे नागरिक म्हणून वर्गीकरण भारताच्या संविधानाच्या ...... व्दारे संचलित आहे

27➤ भारतीय नियोजन आयोगाचे जानेवारी 2015 रोजी नीती आयोग असे नामकरण करण्यात आले . या निती आयोगाचे अध्यक्ष कोण् आहेत ?

28➤ एखादया मुलगा कोणत्याही संख्येला सर्व अंक वाचतो . उदाहरणासाठी सौ एक शुन्य शुन्य आहे . 5 ते 150 अंक मोजले असता आपन ते मोजताना किती वेळा 4 हया अंकाला मोजतो ?

29➤ खालील पैकी सर्वात लहान पर्याय कोणता ?

30➤ 20 एप्रील 2018 नुसार टारगेट आॅलंपिक पोडियम स्कीमचे अध्यक्ष कोन आहेत?

31➤ भारतीय संविधान जगात सर्वात मोठा आहे अंदाजे ....... शब्दांनी बनलेला आहे ?

32➤ खालील पैकी कोणती अक्षय उर्जा नाही ?

33➤ भारतीय संसद ही व्दिसदनीय असून त्याचे खालचे सभागृह हे वरच्या सभगृहापेक्षा जास्त शक्तिशाली आहे . हा व्दिसदनीय ढाचा ...... हया देशातून अंगीकारला गेला ?

34➤ भारतातील पुढीलपैकी कोणत्या राज्यात किनारपट्टी नाही.

35➤ डेव्हिस कपच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी दुहेरी स्पर्धेचा कोणाच्या नावावर आहे?

36➤ अ हा ब च्या 33.33% आहे मग ब हा अ च्या ........ आहे

37➤ खालील मालीका पुर्ण करा 36.E,D,C,B……….

38➤ 44 च्या 1/8 + 12 च्या 20% +0.25*60=----------------

39➤ 90 च्या 60 % - 16/20 + 2.75

40➤ खालील पैकी सर्वात लहान अपूर्णाक कोणता आहे ?

41➤ जर @ आहे भागाकार आणि $ आहे गुणाकार तर खालील पर्यायांपैकी दुसरया क्रंमाकाचा सर्वात माठा कोण आहे ?

42➤ संविधानानुसार कोणत्या अनुच्छेदात असे म्हटले आहे संघराज्यासाठी एक संसद असेल ज्यात राष्ट्रपती आणि् दोन सभगृहे असतील एक म्हणजे राज्याचे आणि् लोकसभा जे जन प्रतिनीधी सभागुह असेल

43➤ जर @ आहे भागाकार आणि $ आहे गुणाकार तर खालील पर्यायांपैकी दुसरया क्रंमाकाचा सर्वात माठा कोण आहे

44➤ 4.50 +3.25 + 4.35-(4.5-2.75-2.25)= ………….?

45➤ पंचायती राज प्रणालीशी खालीलपैकी कोणत्या समित्या संबधित आहेत ?

46➤ खालील पैकी सर्वात लहान पर्याय कोणता ?

47➤ लेंसची शक्ती मोजण्यासाठी ........... हे एकक आहे ?

48➤ कावेरी किंवा कौवेरी नदी भारतातील कोणत्या राज्यातून वाहते ?

49➤ पावसाच्या थेंबाचा गोलाकार आकार ........... या गुणधर्मामुळे असतो .

50➤ यापैकी कोणत्या राज्याच्या सीमा भारताच्या सीमेशी सामायिक नाही ?

51➤ 39 च्या 1/6+70 च्या 40% +0.25 *150

52➤ लाईसेझ प्रायरच्या सिध्दांताला..........कडून प्रसिध्दी देण्यात आली.

53➤ शशी कपूर प्रसिध्द ......होते.

54➤ ईमेलचे पिता..........आहे.

55➤ खालीलपैकी सर्वात लहान अपूर्णाक कोणता?

56➤ रोमन पोलन्सकी प्रसिध्द........होते.

57➤ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा कोणत्या वषी मंजूर झाला.

58➤ जर@ आहे’ +’ आणि $ आहे ‘— ‘,तर खालीलपैकी सर्वात लहान पर्याय कोणता आहे?

59➤ जर @ आहे ‘भागाकार’आणि $ आहे’ गुणाकार,’ तर खालीलपैकी सर्वात लहान पर्याय कोणता आहे?

60➤ खालीलपैकी सर्वात लहान अपर्णाक कोणता?

61➤ 100 अंश सेल्सियस तानमानाला वाफेमुळै भाजण्याची तीव्रता वाढते याचे पुढीजपैकीकाय कारण आहे?

62➤ खालीपैकी कोणते शहर दोन भारतीय राज्यांची राजधानी आहे पण केंद्रशासित प्रदेश नाही?

63➤ नवी दिल्ली अशियाई क्रीडा स्पर्धा कधी पार पडली?

64➤ एर्विन रोमेल यांना प्रसिध्द ....म्हणून ओळखले जाते.

65➤ 45 च्या 1/18+12 च्या 20% 200%+0.30*102=……..

66➤ 120 च्या 30% —10/40+1.5=…………

67➤ जागतिक स्तरावर डस उत्पानात भारताचा क्रमांक ....आहे

68➤ खालीलपैकी सर्वात मोठा अपूर्णाक कोणता आहे?

69➤ भारताच्या संविधानातील दुरूस्तीबाबत खालीलपेैकी कोणते असत्य आहेत?

70➤ संसदेच्या आणि राज्य विधानसभेच्या संदर्भात , निवकणूक याचिका .......समोर सादर केली जाउ शकतात.

71➤ खालील मालिका पूर्ण करा. J,F,M,AM,J,J,A,……… P J S A

72➤ रामास्वामी एक प्रसिध्द..........आहेत.

73➤ 400 ह्या अंकाच्या10 च्या किती होतात?

74➤ भारत संविधानाचा मसुदा तयार करणा—या संविधात सभा प्रथम 9 डिंसेबर 1946 रोजी........यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

75➤ भारताच्या संविधानाच्या..........अनुसूचीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणेशपथा आणिपृष्टीकरण उल्लेख केला गेला आहे.

Your score is

Click on : View Answer Key

MHADA Exam More Free Mock TestTags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area